Om Adresseendring

Adresseendring - for deg som flytter

Vår adresseendringstjeneste gjør det enkelt for deg som flytter. Du fyller ut en enkel flyttemelding og sender den til alle selskap og organisasjoner du har et kunde- eller medlemsforhold til. Vi videreformidler også din adresse til Folkeregisteret.